Flatensjön
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2021
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Flatensjön

Beskrivning:

Sjön Flaten är den största och mest varierande sjön i fiskevårdsområdet, den är hela 163 hektar stor har ett medeldjup på 3,8 meter och ett maxdjup på ca 15 meter. Dess omgivningar domineras av barrskog uppblandat med jordbruksmark och bebyggelse. Stränderna är på östra sidan mestadels steninga och klippiga, i väster är stränderna flacka och där finns också en hel del bebyggelse, mestadels sommarstugor. Sjöns bottnar är mestadels hårda, steniga och sandiga. Flaten har sparsam vegetation förutom vid in och utloppen. Växtligheten som finns består mest av bladvass, näckrosor och kaveldun. Man har flera gånger satt ut gäddyngel, senast gjorde man det i mitten av 80-talet. Gös introducerades i sjön under 2010 och man beräknar att det tar ca 5 år innan man har ett bestånd som man kan fiska efter. På ön i Flaten har det under lång tid häckat fiskgjuse.

Arter i sjön:

Mört, Abborre, Gädda, Braxen, Sutare, Sarv, Benlöja, Lake och Ål samt fr om 2010 Gös

Fisket i sjön:

Runt Flaten kan man hitta många landplatser att fiska ifrån och det finns även båt att hyra. I södra och östra delen av sjön finns många hällar att fiska ifrån, vilket passar fisket efter gädda och abborre. Både gädda och abborre finns talrikt och i alla storlekar. Abborre på 1,8 kg har tagits i sjön och det är relativt vanligt med fisk över 1 kg. Abborren går att meta med löja eller spinnfiska med jigg och spinnare. Sjön är även en mycket bra pimpelsjö där det lönar sig att prova sig fram med balans- och vertikalpirk beroende på storleken på fisken som man söker. Gäddfisket i Flaten är bra. Fiskar runt 10 kg är inte ovanliga och det har tagits gädda över 12 kg. Om man hyr en båt har man massor med platser att fiska på och eftersom det även finns siklöja i sjön lönar det sig att prova att släpa en vobbler efter båten i sjöns djupare områden. De djupaste områdena finns öster och norr om Flateö och är områden som hyser storgäddor. Meta efter karpfisk kan man göra på många platser från land, bl.a. i den södra delen och i den norra viken där ån rinner ut från sjön. För att fånga braxen, mört och sarv är bottenmete effektivt och ett bra bete är lövmask. Djupkarta över sjön Flaten Källa: Flatens fiskevårdsområde och Hultsfreds kommuns sportfiskeguide