Medlemsinformation
Information till föreningens medlemmar 2023-05-07

Kräftfiske 2023 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket 2023 är satt till fredagen den 4 augusti. Fisket avslutas söndagen den 1 oktober. Burarna får läggas i efter kl 17 och ska tas upp senast kl 9 dagen efter. 2022-06-17

Kräftfiske 2022 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket 2022 är satt till fredagen den 5 augusti. Fisket avslutas söndagen den 25 september. Burarna får läggas i efter kl 17 och ska tas upp senast kl 9 dagen efter. 2021-07-09

Kräftfiske 2021 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2021 satt till fredagen den 6 augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 26 september. 2021-07-09

Protokoll från årsmöte 2021-06-22

2020-07-29

Kräftfiske 2020 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2020 satt till fredagen den 7 augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 27 september. 2020-07-29

Protokoll från årsmöte 2020-06-30

2019-04-07

Kräftfiske 2019 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2019 satt till fredagen den 9 augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 22 september. 2019-04-07

Protokoll från årsmöte 2019-03-28

2018-04-30

Kräftfiske 2018 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2018 satt till fredagen den 10 augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 23 september. 2018-04-30

Protokoll från årsmöte 2018-03-27

2
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2023
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening