Melsjön
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2021
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Melsjön

Beskrivning:

Melsjön är 30 hektar stor och har ett medeldjup på endast 1,5 meter. Maxdjupet är bara 3 meter. Stränderna är flacka, ett antal sommarstugor och en badplats finns vi sjöns norra strand. Vid östra stranden och udden dominerar barrskogen, men det finns också vide och inslag av lövskog. Melsjöns bottnar är mjuka med mest sand och dy. Sjön har kraftig vegetation och den består i huvudsak av näckrosor, säv och bladvass. Kraftigast är vegetationen vid in och utloppen.

Arter i sjön:

 Mört, Abborre, Gädda, Braxen, Sutare, Sarv, Benlöja, Lake och Ål

Fisket i sjön:

Fisket är bäst från båt, men man kan även hitta bra landplatser. Gädda och abborre håller gärna till utanför vasskanterna runt

sjön och det är effektivt att spinnfiska nära växtligheten. Angel/ismete och pimpel vintertid är bra på hela sjön. Runt

åmynningarna kan man hitta gädda och karpfisk. Vid sjöns vegetationsområden, som finns främst i västra och östra delen, kan

man flugfiska gädda med framgång.

Stora flugor med fjädrar i silver, guld, rött, vitt och gult brukar vara bra. En tjockare tafs längst ut mot flugan behövs för att inte

gäddans tänder ska kunna skava av linan. Sarv kan man meta från båt i grunda och vegetationsrika områden med flötmete

och använda majs eller mask som bete.

Djupkarta över sjön Melsjön Källa: Flatens fiskevårdsområde och Hultsfreds kommuns sportfiskeguide