Övre Vrången
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2021
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Övre Vrången

Beskrivning:

Övre vrången är en 53 hektar stor sjö, medeldjupet är 2 meter och maxdjupet är 9,5 meter. Omgivningarna består av barrskog och runt sjön finns knappt ingen bebyggelse, endast 2 sommarstugor. Den klippiga terrängen och skogen göra att sjön har en riktig vildmarkskaraktär. I sjön är det sparsamt med växter, de som finns är näckrosor, vattenklöver och säv. Det finns ett rikt fågelliv i och runt sjön med arter som fiskgjuse, storlom, storskrake, drillsnäppa och ejder.

Arter i sjön:

Mört, Abborre, Gädda, Braxen, Sutare, Sarv, Benlöja, Lake och Ål

Fisket i sjön:

Sportfiske från land går att bedriva och inne i de små skyddande vikarna kan man meta efter karpfisk såsom mört, braxen, sutare och sarv. Utanför dessa, där djupet blir större, står ofta abborren och gäddan och dessa går att nå med spinnare, jiggar och skeddrag. Det finns stor abborre i sjön och dessa går att hitta i västra och östra delen av sjön där uddar sträcker sig ut från land. Effektivt är att bottenmeta abborre med löja som bete. Sjön är även en bra pimpelsjö vintertid. Djupkarta över sjön Övre Vrången Källa: Flatens fiskevårdsområde och Hultsfreds kommuns sportfiskeguide