Styrelse
Kontaktuppgifter till styrelsen i föreningen

Ordförande:

Kassör:

 Sekreterare:

Göran Ekelund Annelie Isaksson  Tomas Jarhult Solhemsgatan 11 Flaten Lövhult  Gårdveda Kraftstation 570 80 Virserum 570 81 Järnforsen  577 96 Målilla Tel: 0495-30498 Tel: 0495-20055  Tel: 0495-22040 Mob: 070-2090351 Mob: 070-3693819  Mob: 070-2782045   Mob: 070-3015324  

Ledamöter:        

Thomas Isaksson 0495-20055     Börje Carlsson 0495-22174, 070-5522174     Bertil Carlson 0495-23734     Roy Petersson 070-2895606    Mats Uebel 073-3936270     Jerry Thoresson 0495-31971, 073-0896436              

Suppleanter:        

Evert Lind         Inger Fröjd                  

Revisorer:        

Elisabet Rosén

Lena Jarhult

lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2019
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening