Styrelse
Kontaktuppgifter till styrelsen i föreningen

Ordförande:

Kassör:

Sekreterare:

Göran Ekelund Tomas Jarhult Markus Kuster Solhemsgatan 11 Gårdveda kraftstation Blackelid Hagebolet 6 577 71 Virserum 577 96 Målilla 577 95 Virserum Tel: 0495-30498 Mob: 070-2782045 Tel: 0495-41775 Mob: 070-2090351   Mob: 070-6641775   

Ledamöter:        

Börje Carlsson 0495-22174, 070-5522174     Bertil Carlson 0495-23734, 073-0718349     Thorbjörn Karlsson    Mats Uebel 073-3936270     Jerry Thoresson 0495-31971, 073-0896436     Joakim Hult            

Suppleanter:        

Evert Lind         Inger Fröjd                  

Revisorer:        

Anneli Isacsson

Vakant

lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2021
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening