Om oss
Flatens med flera sjöars fiskevårdsområdesförening Föreningen bildades 1976 för att bland annat stävja tjuvfiske i de fiskrika sjöarna samt få kontroll över fisket. Fiskevårdsområdet omfattar sjöarna Garpen, Skiren, Övre vrången, Vrångegöl med avflöde, Yttre vrången, Flatensjön, Melsjön och Bysjön samt Gårdvedaån ned till dammen vid Gårdveda kraftstation. Föreningens veksamhet omfattar allt fiske inom fiskevårdsområdet. Föreningen har 50 medlemmar och fiskerätten i fiskevårdsområdet är uppdelat mellan skifteslagen: Hultarp, Venskögle, Blackelid, Ärnaskögle, Salsnäs, Gårdveda, Botesgård, Flatekulla, Fagerbäck, Grönkulla, Flathult och Vrånganäs. Ordinarie fiskestämma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 1.a april. Kallelse till fiskestämma ska göras skriftligen minst 14 dagar i förväg
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2021