Regler & Tillsyn
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2023
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Regler för fisket

Dessa enkla regler är framtagna för att följas. Den som inte följer dessa regler blir direkt avstängd från fisket till annat beslutas av styrelsen i Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening. §1. Rätten till fiske skaffar man sig genom att köpa fiskekort hos våra fiskekortsåterförsäljare §2. Fiskekortet gäller samtliga sjöar och är personligt och får inte överlåtas. §3. För att angla/ismeta under vinterperioden krävs förutom fiskekort, särskilt angelkort, säljs t om 31 mars. §4. Det tillåtna fisket inom området gäller med handredskap, även dragrodd/trolling är tillåtet. §5. Fiskekortet gäller INTE för kräftfiske. §6. Vid förfrågan från tillsynsman SKALL giltigt fiskekort kunna uppvisas. §7. Barn under 15 år tillåts meta och spinnfiska utan fiskekort. §8. Gös får INTE fiskas under perioden 1 april t om 31 maj och alla fångster av gös SKALL återutsättas under perioden. §9. Max 1 gös per dygn och 10 gösar per månad får tas upp under övriga tiden på året §10. Gös under 45 cm samt över 75 cm SKALL genast återutsättas. Endast gös mellan 45 till 75 cm får behållas. §11. Gädda under 45 cm samt över 95 cm SKALL genast återutsättas. Endast gädda mellan 45 till 95 cm får behållas.  §12. Visa hänsyn! Håll god ordning på utrustning och prylar. Nedskräpning är ABSOLUT FÖRBJUDET, allt som tas med till sjöarna skall fraktas därifrån.

Fisketillsyn inom området

Flatens fiskevårdsområde utövar tillsyn för att se att gällande regler följs och att alla som fiskar inom området har tillstånd att

göra det, detta innefattar kontroll av fiskekort, fångstbegränsningar och att eventuella minimimått hålls. Allt olovligt fiske

polisanmäls!

Vid eventuella oklarheter om fiskets regler samt vid rapportering av olovligt fiske, tag kontakt med våra utbildade tillsynsmän.

Tillsynsmän:

Jerry Thoresson

Alf Thoresson

Ekebergsgatan 11 Jakobsgatan 7 570 80 VIRSERUM 570 80 VIRSERUM Mobil: 073-0896436 Mobil: 070-5231457