Bysjön
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2023
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Bysjön

Beskrivning:

Bysjön är 84 hektar stor och har ett medeldjup på 2 meter och ett maxdjup på 5 meter. Bottenstrukturen är omväxlande dyiga och gyttjiga, runt stränderna finns dock sten, block och hällar. Vattenvegetationen är sparsam förutom vid inloppet där den är riklig. Sjön ligger i Gårdvedaåns huvudfåra och den är omgiven av barrskog och torvmarker samt åker och ängsmark. Det finns ett 10-tal sommarstugor runt sjön.

Arter i sjön:

 Mört, Abborre, Gädda, Braxen, Sutare, Sarv, Benlöja, Lake och Ål

Fisket i sjön:

Bysjön är en fin och lättillgänglig sjö, perfekt för avkopplande mete vid en familjeutflykt. Bra landplatser där sjön har hårdare botten finns runt hela södra delen av sjön och sträckorna kan ge bra fiske efter abborre, gädda och mört. Att spinnfiska med en spinnare eller kastmeta med mask fungerar bra och ger ofta fisk. Metspön i olika längder kan med fördel användas av barn eftersom dessa är lätta att hantera. Gädda går att angla/ismeta på vintern, vilket ofta ger bra med fisk. I östra delen går det att spinnfiska gädda i närheten av de vassar som finns där sjön har sitt utlopp. Även stor ål har fångats i sjön längre tillbaka i tiden. Djupkarta över sjön Bysjön Källa: Flatens fiskevårdsområde och Hultsfreds kommuns sportfiskeguide