Övriga vatten
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2021
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Garpen

Beskrivning:

Garpen är en stor utbuktning på gårdvedaån strax innan ån rinner in i sjön Skiren. Utbuktningen på ån är numera delvis igenväxt. De närmaste omgivningarna består av jordbruksmark och blandskog. Garpen har mest mjuka och dyiga bottnar samt en riklig vegetation av näckrosor, vass och säv.

Arter i sjön:

Mört, Abborre, Gädda, Braxen, Sutare, Sarv, Benlöja, Lake och Ål

Ytterligare vatten som ingår i fiskevårdsområdet är:

Vrångegöl med avflöde Gårdvedaån till Gårdveda kraftstation Källa: Flatens fiskevårdsområde och Hultsfreds kommuns sportfiskeguide