Skiren
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2023
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Skiren

Beskrivning:

Skiren är 31 hektar stor och har ett medeldjup på 1,4 meter och ett maxdjup på 3,5 meter. Gårdvedaån rinner rakt igenom sjön vilket vintertid gör att isen kan variera kraftigt i tjocklek. I sjöns omgivningar finns mest blandskog och en del jordbruksmark. Dess bottnar är mestadels mjuka och dyiga, men även grus, sten och häll finns. I sjön finns riklig vegetation av näckrosor, vass och säv.

Arter i sjön:

Mört, Abborre, Gädda, Braxen, Sutare, Sarv, Benlöja, Lake och Ål samt Öring i enstaka exemplar

Fisket i sjön:

Eftersom sjön är grund kan det vara svårt att på vissa sträckor fiska från land, men med stövlar eller ännu hellre vadarbyxor kan man hitta lämpliga platser för landfiske. Parkering finns bredvid vägen där man kör över ån norr om sjön där även en informationstavla finns. Öring finns i hela vattensystemet, dock sparsamt. Gädda och abborre kan fiskas med många metoder, bl.a. med spinn, mete och fluga. Braxen, sutare och sarv kan man fiska efter från land i norra delen av sjön Källa: Flatens fiskevårdsområde och Hultsfreds kommuns sportfiskeguide