Yttre Vrången
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2021
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening

Yttre Vrången

Beskrivning:

Yttre Vrången är 49 hektar stor med ett medeldjup på bara 1,5 meter och ett maxdjup på 8,5 meter. Dess omgivningar består av barrskog och en spridd bebyggelse. Stränderna är ofta branta med sten och hällar förutom vid utloppet där stranden är flackare och har mer inslag av lövskog än övriga omgivningar. Botten på sjön är omväxlande hårda och mjuka, den östra viken är mest dyig, medan övriga sjön har fastare och stenigare botten. I östra viken finns också den mesta av vegetationen, mest bestående av säv och näckrosor. Man har flera gånger satt ut gäddyngel i Yttre Vrången, senast gjorde man det i mitten av 80-talet.

Arter i sjön:

Mört, Abborre, Gädda, Braxen, Sutare, Sarv, Benlöja, Lake och Ål

Fisket i sjön:

Fiske från land går att bedriva, men det är ibland lite svårtillgängligt, att ha båt är en fördel då man kommer åt att fiska i hela sjön. Vintertid kan sjön ge ett mycket bra fiske efter gädda och abborre via angel/ismete och pimpel efter vasskanterna. Sommartid är beten som spinnare, jiggar och skeddrag mest effektiva, eller varför inte prova på att meta efter abborrar med små betesfiskar. Vanligt flötmete eller bottenmete är effektivast efter mört, braxen, sutare och sarv. . Djupkarta över sjön Yttre Vrången Källa: Flatens fiskevårdsområde och Hultsfreds kommuns sportfiskeguide